ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BIURA

W związku z kolejnym etapem łagodzenia obostrzeń związanych z zagrożeniami epidemiologicznymi, wracamy do organizacji pracy naszego Biura sprzed epidemii – dyżury członków Prezydium Zarządu pełnione będą trzy razy w tygodniu /środy, czwartki i piątki/ w godz. 900 – 1300 .

Jednocześnie proszę o potwierdzanie chęci wyjazdu na turnus wypoczynkowy w Busku Zdroju w terminie 10 – 16.10. 2020r. oraz wpłacanie zaliczki w wysokości 500 zł.

WIELKANOC 2020

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim seniorom, członkom i sympatykom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów życzymy spokoju ducha, wiary w ludzi, dostrzegania piękna tego świata mimo utrudnień spowodowanych pandemią koronawirusa, oraz wiary w siebie i swoje możliwości – Zarząd PZERiI

KORONAWIRUS – ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zagrożeniami epidemiologicznymi , które są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, Zarząd główny PZERiI nakazał odwołanie wszystkich spotkań i imprez związkowych do końca kwietnia bieżącego roku.  Jednocześnie zgodnie z sugestią Zarządu Głównego naszego Związku wprowadzamy zmianę organizacji pracy naszego biura – dyżury pełnione będą raz w tygodniu tylko dla załatwienia pilnych spraw, dyżur będzie pełniony w każdy czwartek  w godzinach 1000 – 1200 

ODWOŁANIE WYJAZDU DO KOŁOBRZEGU

W związku ze światową epidemią koronowirusa – mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników – informujemy o rezygnacji z organizacji wyjazdu grupy seniorów na turnus wypoczynkowy w Kołobrzegu. Odbiór wpłaconych pieniędzy w biurze Zarządu w dniach urzędowania. Nowy uzgadniany termin wyjazdu do Kołobrzegu – 21-28.11.2020r.

KOŁOBRZEG – spotkanie informacyjne

Wyjeżdżających na turnus wypoczynkowy do Kołobrzegu zapraszamy do Biura Zarządu ul. Olsztyńska 6A 20 marca o godz. 1200 . Na spotkaniu rozlosujemy miejsca w autokarze. Wyjazd na turnus w dniu 28.03.2020r. o godz. 545  ul. Kr. Jadwigi – Klub Seniora, oraz o godz. 600 z Placu Piłsudskiego.

KOŁOBRZEG – wiosna 2020

Uczestnikom wyjazdu na turnus wypoczynkowy do Kołobrzegu w terminie 28.03.-4.04.2020r. przypominam o wpłacaniu pozostałej części opłaty pobytowej. Wpłaty należy dokonać do 29 lutego 2020r. Zapraszamy do Biura Zarządu ul. Olsztyńska 6A w dniach: środa; czwartek; piątek w godz. 900 – 1300 .

JUBILEUSZ 90+

Sympatyczna impreza w klimacie serdeczności, humoru i wielu ciepłych życzeń odbyła się w sobotę 1 lutego w Klubie Seniora z okazji jubileuszu 90+ naszych aktywnych koleżanek – Olimpii Kurek, Władysławy Wojno i Heleny Trojgo. Życzenia, kwiaty, prezenty i dyplomy od członków i Zarządu Klubu Seniora oraz przedstawicieli Zarządu Rejonowego uświetniły imprezę.

DYŻURY CZŁONKA WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY SENIORÓW

Członek Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Henryk Jurczyk – reprezentant powiatu giżyckiego – pełni dyżury w każdy ostatni czwartek miesiąca od godz. 1100 do godz. 1200 w siedzibie Oddziału Rejonowego PZERiI w Giżycku ul. Olsztyńska 6A. 

Telefon kontaktowy: 696927021

BUŁGARIA 2020

W związku z koniecznością przesłania zaliczki do biura podróży organizującego wyjazd do Bułgarii, prosimy uczestników turnusu wypoczynkowego o dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł. w terminie do 31 stycznia 2020r.

Jednocześnie informuję, że posiadamy wolne miejsca na wyjazd – zapraszamy zainteresowanych do kontaktu z Biurem Zarządu.

PLAN PRACY NA 2020r.

Planowane formy działalności kulturalnej, turystycznej, integracyjnej oraz terminy ich realizacji w Oddziale Rejonowym

LP ZAMIERZENIE TERMIN
1. Turnus wypoczynkowy w Kołobrzegu 28.03. – 4.04.2020
2. Obchody Światowego Dnia Inwalidy maj 2020
3. Wycieczka turystyczno – wypoczynkowa do Bułgarii 6 – 15.06.2020
4. Powitanie Lata – spotkanie plenerowe w Lesie Miejskim czerwiec 2020r.
5. Wyjazd na “Miodobranie” do Myszyńca 30.08.2020
6. Wycieczka 3-dniowa “Szlakiem Tatarskim” 18 – 21.09.2020
7. Turnus wypoczynkowy w Busku Zdroju 10 – 16.10.2020
8. Przegląd zespołów Artystycznych październik 2020
9. Pożegnanie Lata, Dzień Seniora październik 2020

PRACA CAŁOROCZNA

  • Pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu aktywności kulturalnej i rekreacyjnej Kół Terenowych i Klubu Seniora;
  • Pomoc w pozyskiwaniu środków na wsparcie ich poczynań;
  • Współpraca ze środkami masowego przekazu;
  • Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami;
  • Kontynuacja zajęć rehabilitacyjnych na pływalni;
  • Udział w zajęciach organizowanych przez GUTW.