Miesiąc: marzec 2016

WIELKANOC 2016 r.

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Nadziei budzącej się do życia wiosną, nowych począt12033120_1151590091541138_64040986383305046_n-300x240-1ków, żółtych żonkili,

tęczowej radości oraz pogodnego nastroju

wszystkim sympatykom i członkom PZERiI

     życzy Zarząd

.

Serdecznie witamy na stronie
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy w Giżycku.

Strona adresowana jest przede wszystkim do emerytów, rencistów i inwalidów zrzeszonych w PZERiI. Wyznaczono jej szczególne zadanie związane z integracją środowiska oraz aktywizacją członków Związku do udziału w życiu publicznym.

Za pośrednictwem tej strony chcemy dotrzeć do swoich koleżanek i kolegów z ofertą obrony szeroko rozumianych interesów środowiska emeryckiego oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem spraw socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz propagowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie oraz właściwych postaw obywatelskich i etycznych.

Chcemy kolegom i koleżankom zapewnić w miarę ich kwalifikacji i sił zdrowotnych możliwość działalności zawodowej i społecznej. Utworzona w marcu 2016r. strona internetowa stwarza szansę do umacniania więzi koleżeńskich.

Dziękujemy za odwiedziny