Historia Związku

Z dniem 16 listopada 1976 r. Zarząd Główny PZERiI uchwałą Nr 50/8/76 postanowił utworzyć Oddział Wojewódzki PZERiI z siedzibą w Suwałkach. Tym samym Oddział w Giżycku do którego należą Koła w Rynie, Mikołajkach i Wydminach stał się częścią składową utworzonego Oddziału Wojewódzkiego. W skład I Zarządu naszego Oddziału weszli: Przewodniczący – Zygmunt Domagalski, W-ce Przewodnicząca – Teresa Silutin, Skarbnik – Mieczysław Domagalski. Do roku 2013 działalnością Związku kierowali m. in. : Henryk Jurczyk; Stefan Lempiecki; Marianna Maculewicz; Henryk Zieliński; Zygmunt Raczkowski; Stefania Maślij; Krystyna Kostrzewska. W tym czasie odeszło od nas Koło w Mikołajkach, natomiast dołączyły Koła z Miłek i Marcinowej Woli. Działalność naszej organizacji miała na celu integrację środowisk seniorskich, czego wyrazem było organizowanie spotkań plenerowych, wycieczek, turnusów wypoczynkowych. Biesiady Wileńskie których inicjatorem i znakomitym organizatorem był przez lata Kol. Stefan Lempiecki , przeglądy artystyczne i inne okazjonalne spotkania odbywały się m. in w Lesie Miejskim, w Ośrodku w Borowie, na terenie LOK w Giżycku. W dniu 20 czerwca 2013r. w Giżyckim Klubie Garnizonowym Rejonowy Zjazd Delegatów wybrał nowe władze  – od tego czasu odzwierciedleniem działalności naszej organizacji są wpisy publikowane na naszej stronie internetowej.