Miesiąc: kwiecień 2017

SPOTKANIE JUBILEUSZOWE Z OKAZJI 20-LECIA KLUBU SENIORA

W sobotę 22 kwietnia 2017r. w Sali konferencyjnej Ekomariny miała miejsce wyjątkowa uroczystość – swoje 20-lecie świętował Klub Seniora “Mazury” działający w ramach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Na jubileusz przybyli między innymi: Burmistrz  Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Cezary Piórkowski, Starosta Powiatu Wacław Strażewicz, Wice Starosta Mirosław Drzażdżewski, Dyrektor GCK Marta Dąbrowska oraz delegacje z zaprzyjaźnionych Kół terenowych z Miłek, Wydmin, Marcinowej Woli i Rynu.   

JUBILEUSZ KLUBU SENIORA

Klub Seniora “Mazury” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku na uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia Klubu które odbędą się w dniu 22.04.2017r. o godz.1300  w Sali Konferencyjnej Ekomariny.

Przewodnicząca: Czesława Aptazy

WIELKANOC 2017

“Alleluja zaśpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy, bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata odkupiciel”.

W tym niezwykłym czasie życzymy Wszystkim seniorom, członkom i sympatykom Związku Emerytów, aby całe Wasze życie było tak miłe i upływało w tak ciepłej , rodzinnej i radosnej atmosferze jak obecne chwile. Życzymy Wam aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

Zarząd Rejonowy PZERiI