Miesiąc: październik 2022

KLUB SENIORA “MAZURY” PZERiI w GIŻYCKU WYBRAŁ NOWE WŁADZE

Po 5-letniej kadencji 22 października 2022r. odbyły się w Klubie Seniora wybory nowych władz Klubu. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu w okresie pięcioletniej kadencji przedstawiła ustępująca Przewodnicząca Czesława Aptazy, natomiast ze sprawozdaniem finansowym zebranych zapoznała Skarbnik Ludmiła Patera.

SENIORZY W KOŁOBRZEGU

W dniach 1 – 8.10.2022r.  50-cio osobowa grupa seniorów kolejny raz uczestniczyła w organizowanym przez Zarząd Rejonowy PZERiI turnusie rehabilitacyjno – wypoczynkowym w Ośrodku  “Interferie” w Kołobrzegu.