Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo –  Wyborczym w dniu 24 maja 2018 r.

1. Jan MAZURKIEWICZ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Halina ROGOWSKA Sekretarz Komisji Rewizyjnej
3. Stanisław GÓRNIAK Członek Komisji Rewizyjnej