Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo –  Wyborczym w dniu 17 maja 2023 r.

1. Jan MAZURKIEWICZ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Teresa WOŁOSZYN
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
3. Stanisław GÓRNIAK Członek Komisji Rewizyjnej