Zarząd Związku

Zarząd Oddziału Rejonowego wybrany na walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 17 maja 2023 r.

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja w Zarządzie Oddziału Rejonowego PZERiI
1. Jan ŁOŻYŃSKI Przewodniczący Zarządu i Prezydium Zarządu 
2. Zygmunt RACZKOWSKI Wiceprzewodniczący Zarządu i Prezydium Zarządu
3. Lucjan PYCIAK Wiceprzewodniczący Zarządu i Prezydium Zarządu
4. Halina ONISZCZUK Skarbnik Zarządu i Prezydium Zarządu
5. Barbara OPĘCHOWSKA
Sekretarz Zarządu i Prezydium Zarządu
6. Halina KARPIENIA
Członek Zarządu – Przewodnicząca Klubu Seniora
7. Irena KOZIKOWSKA Członek Zarządu – Przewodnicząca Koła w Rynie
8. Stanisław GRZONKA
Członek zarządu – Przewodniczący Koła w Miłkach
9. Franciszek WISZNIEWSKI Członek Zarządu
10. Helena BONCIK
Członek Zarządu
11. Ewa MACIASZCZYK Członek Zarządu – Przewodnicząca Koła w Kruklankach
12. Barbara RUTKOWSKA Członek Zarządu – Przewodnicząca Koła w Wydminach
13. Mieczysław SMOLEŃSKI Członek Zarządu
14. Teresa MASOJĆ
Członek Zarządu
15. Eugenia WRONOWSKA Członek Zarządu – Przewodnicząca Koła w Marcinowej Woli