Miesiąc: październik 2017

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Członkowie Koła PZERiI w Rynie 25 października zainaugurowali proces sprawozdawczo – wyborczy w naszej organizacji. Prowadząca Walne Zebranie Przewodnicząca Koła Kol. Ola Bittner w swoim wystąpieniu przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w czasie upływającej pięcioletniej kadencji. Zgłoszono ośmiu kandydatów do Władz Koła – w wyniku przeprowadzonych niejawnych wyborów do Zarządu Koła wybrani zostali:

Irena Kozikowska – przewodnicząca;

Lech Szlaski – Z-ca Przewodniczącego;

Zofia Brandt – Sekretarz;

Lucyna Święcicka – Skarbnik.

Zarząd Rejonowy PZERiI reprezentował Z-ca Przewodniczącego kol. Lucjan Pyciak, który w swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu Zarządowi za dotychczasową efektywną pracę życząc jednocześnie nowo wybranym władzom sukcesów w kierowaniu pracami Koła na rzecz integracji środowiska seniorów.