Prezydium Zarządu

Skład Prezydium Zarządu Wyłoniony na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 17 maja 2023 r.

1. Jan ŁOŻYŃSKI

Przewodniczący Prezydium
2. Zygmunt RACZKOWSKI

 

Z-ca Przewodniczącego
3. Lucjan PYCIAK 

Z-ca Przewodniczącego
4. Halina ONISZCZUK

 

Skarbnik
5.  

Barbara OPĘCHOWSKA

 

Sekretarz