Prezydium Zarządu

Skład Prezydium Zarządu Wyłoniony na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 24 maja 2018 r.

1. Jan ŁOŻYŃSKI Przewodniczący Prezydium
2. Zygmunt RACZKOWSKI Z-ca Przewodniczącego
3. Lucjan PYCIAK Z-ca Przewodniczącego
4. Halina ONISZCZUK Skarbnik
5. Teresa EJSYMONT Sekretarz