WPŁATA NA TURNUSY WYPOCZYNKOWE

Uczestników wyjazdu na wiosenny turnus wypoczynkowy w Kołobrzegu oraz w Krynicy Górskiej zapraszam do dokonywania wpłat kolejnej raty kosztów pobytu do dnia 5 kwietnia.