Miesiąc: lipiec 2022

WPŁATA NA GRECJĘ

Uczestników planowanego wyjazdu turystycznego do Grecji zapraszamy do Biura Zarządu ul. Olsztyńska 6A w dniach urzędowania celem dokonania wpłaty pozostałej części kosztów wyjazdu w wysokości 1390 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 10 sierpnia 2022r.