Zaświadczenia PKP

Wkładki uprawniające do nabycia w ciągu roku kalendarzowego biletów na dwa przejazdy koleją  z ulgą 37% w klasie 2 pociągu osobowego, pośpiesznego lub ekspresowego wydawane są w biurze PZERiI Giżycko ul. Olsztyńska 6A.

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PZERiI członkowie Związku nie ponoszą kosztów za wydanie wkładki, natomiast emeryci i renciści nie będący członkami PZERiI za wydanie wkładki płacą 10 zł.