WYJAZD DO TEATRU

Wyjazd do Olsztyna 23 lutego na “Wesele” Wyspiańskiego – godź. 1330 z zatoczki autobusowej obok kościoła Św. Anny,  godź. 1340 parking przed Hotelem “Wodnik” . Koszt przejazdu 40 zł.  Proszę o wpłaty do 10 lutego b.r.