WPŁATY ZALICZEK NA TURNUSY WYPOCZYNKOWE

Uczestnicy planowanych wyjazdów na turnusy wypoczynkowe proszeni są  o dokonywanie wpłat zaliczek w Biurze PZERiI ul. Olsztyńska 6a w dniach urzędowania:

  • Krynica Górska I i II turnus – zaliczka w wysokości 500 zł – w terminie do dnia 5 marca b.r.
  • Turcja – zaliczka w wysokości 1000 zł – w terminie do dnia 10 marca b.r.