WYBORY ZARZĄDU KOŁA W WYDMINACH

W poniedziałek 17 października 2022 r. w Kole nr 3 w Wydminach odbyły się wybory nowych władz Koła PZERiI .

W wyniku jawnych wyborów do pięcioosobowego Zarządu Koła wybrano:

  1. RUTKOWSKA  Barbara – Przewodnicząca Koła
  2. JOKA Barbara – Z-ca  Przewodniczącego
  3. CHITRUSZKO Grażyna – Sekretarz
  4. RUCHALSKA Janina Skarbnik
  5. KOTOWSKI Jan – Członek Zarządu

Jako delegatów na Rejonowy Zjazd Delegatów PZERiI w Giżycku wybrano następujące osoby:

  1. RUTKOWSKA Barbara
  2. KOTOWSKI Jan

Dziękujemy ustępującemu Zarządowi za dotychczasową działalność życząc jednocześnie nowo wybranym władzom Koła efektywnej pracy na rzecz środowiska seniorów.