WYBORY W KOLE Nr 2 w RYNIE

W środę 26.10.2022r. na walnym Zebraniu członkowie PZERiI zrzeszeni w kole Nr 2 wybierali nowe władze.

Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w minionym 5-cio leciu, które zostało dobrze przyjęte przez członków Koła. W przeprowadzonych wyborach członkowie Związku powołali nowy Zarząd Koła Nr 2 PZERiI w osobach:

KOZIKOWSKA Irena – Przewodnicząca

SZLASKI Leszek – Z-ca Przewodniczącego

ŚWIĘCICKA Lucyna – Skarbnik

KOWALCZYK Lucyna- Sekretarz

Przedstawiciel Zarządu Rejonowego PZERiI w Giżycku podziękował ustępującemu Zarządowi i życzył nowo wybranym kontynuacji właściwej współpracy i efektywnej działalności na rzecz środowiska seniorów.