KLUB SENIORA “MAZURY” PZERiI w GIŻYCKU WYBRAŁ NOWE WŁADZE

Po 5-letniej kadencji 22 października 2022r. odbyły się w Klubie Seniora wybory nowych władz Klubu. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu w okresie pięcioletniej kadencji przedstawiła ustępująca Przewodnicząca Czesława Aptazy, natomiast ze sprawozdaniem finansowym zebranych zapoznała Skarbnik Ludmiła Patera.

W tajnym głosowaniu na kolejna kadencję  wybrano nowe władze Klubu Seniora:

  1. KARPIENIA Halina – Przewodnicząca Klubu;
  2. ZAJĄCZKOWSKA Krystyna – Z-ca Przewodniczącej;
  3. PUCHALSKI Jerzy – Sekretarz;
  4. KONDRACKA Lucyna – Skarbnik;
  5. SZTURO Elżbieta – Członek Zarządu. 

Jednocześnie wybrano delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Zarządu Rejonowego PZERiI w Giżycku w osobach:

  1. KARPIENIA Halina;
  2. OPĘCHOWSKA Barbara;
  3. BONCIK Helena;
  4. Aptazy Czesława.

W trakcie burzliwej dyskusji zgłoszono postulaty mające na celu usprawnienie działalności Klubu Seniora których realizacją zajmą się nowo wybrane władze. 

Przewodniczący Zarządu Rejonowego Jan Łożyński w swoim wystąpieniu podziękował ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie i pracę na rzecz środowiska seniorów, pracę niejednokrotnie nie łatwą ale dającą poczucie satysfakcji, za aktywny udział we wszystkich pracach przy realizacji imprez organizowanych przez Klub i Zarząd Rejonowy. Jednocześnie życzył nowo wybranym władzom Klubu efektywnej pracy na rzecz środowiska, organizowania życia kulturalnego, artystycznego, towarzyskiego, inaczej mówiąc aktywizacji seniorów.