SPOTKANIE JUBILEUSZOWE Z OKAZJI 20-LECIA KLUBU SENIORA

W sobotę 22 kwietnia 2017r. w Sali konferencyjnej Ekomariny miała miejsce wyjątkowa uroczystość – swoje 20-lecie świętował Klub Seniora “Mazury” działający w ramach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Na jubileusz przybyli między innymi: Burmistrz  Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Cezary Piórkowski, Starosta Powiatu Wacław Strażewicz, Wice Starosta Mirosław Drzażdżewski, Dyrektor GCK Marta Dąbrowska oraz delegacje z zaprzyjaźnionych Kół terenowych z Miłek, Wydmin, Marcinowej Woli i Rynu.   Uroczystość otworzyła Pani Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień  i jednocześnie Wice Przewodnicząca Rady Powiatu, która powitała przybyłych gości, szczególnie ciepło witając Olimpię Kurek, Stefanię Makowczenko-Bielecką oraz Stanisława Wala – poprzednich przewodniczących Klubu Seniora.  Pamiątkowe Medale Za Szczególne Zasługi dla Miasta Giżycka, gratulacje, kwiaty i upominki otrzymały z rąk Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Koleżanki: Czesława Aptazy i Marianna Maculewicz. Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI Jan Łożyński udekorował zasłużonych członków Związku przyznanymi przez Zarząd Główny Złotymi Odznakami PZERiI, a byli to:  Halina Stachurska, Jadwiga Zwolińska, Wiesław Zwoliński, Krystyna Orzechowska, Zofia Raczkowska, Piotr Stankiewicz, Halina Wal, Zofia Kobus, Eugenia Wronowska.    Swoje życzenia przekazali również goście z zaprzyjaźnionych Klubów i Kół z którymi Klub Seniora “Mazury” współpracuje. Dziś liczącym 68 członków Klubem kieruje z powodzeniem Czesława Aptazy, która w swoim wystąpieniu przedstawiła historię Klubu Seniora i opowiedziała o działalności członków Klubu w minionym okresie. Klub aktywnie działa i promuje Giżycko, występując na wielu lokalnych i wyjazdowych imprezach. Funkcjonuje w nim Zespół taneczny “Złota Jesień” kierowany przez Piotra Stankiewicza, oraz grupa taneczna “Cyganeczki” z opiekunką Krystyną Orzechowską, a wielu członków Klubu uczestniczy w zajęciach Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tradycją stały się spotkania integracyjne, bale, zabawy okolicznościowe. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Upałtach z opiekunkami: Mirosławą Kordela-Danik i Lidią Zinówko, Zespół “Jarzębiny” z GOK w Wilkasach, Kapela “Sapiniaki” z Kruklanek oraz jubilaci – Zespół taneczny “Złota Jesień”. Po części oficjalnej spotkanie przeniosło się do Hotelu Mazury, gdzie na gości czekała lampka szampana, obiad i zabawa taneczna przy oprawie muzyczno-wokalnej zespołu “Ale Babki” z Buder. Kolejną miłą atrakcją owacyjnie przyjętą przez uczestników był jubileuszowy tort, który w oprawie sztucznych ogni wjechał na salę. Dalsza część uroczystego spotkania upłynęła na serdecznych rozmowach, wspomnieniach, tańcach oraz wspólnym śpiewaniu piosenek biesiadnych. Na kolejne lata klubowej działalności życzymy seniorom pomyślności i sukcesów, a Przewodniczącej Pani Czesławie Aptazy niegasnącego zapału i wytrwałości w podejmowaniu nowych inicjatyw.