WIELKANOC 2017

“Alleluja zaśpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy, bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata odkupiciel”.

W tym niezwykłym czasie życzymy Wszystkim seniorom, członkom i sympatykom Związku Emerytów, aby całe Wasze życie było tak miłe i upływało w tak ciepłej , rodzinnej i radosnej atmosferze jak obecne chwile. Życzymy Wam aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

Zarząd Rejonowy PZERiI