SPOTKANIE INTEGRACYJNE W KOLE NR 2 W RYNIE

W sobotę 27 kwietnia 2017r. w Sali Bankietowej EUREKA w Rynie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowane przez Członków Koła Nr 2 PZERiI w Rynie. Na spotkanie przybyli między innymi: Burmistrz miasta i gminy Ryn, Seniorzy – członkowie Koła Terenowego w Rynie, Delegacje Kół Terenowych z Miłek, Marcinowej Woli, Wydmin, przedstawiciele Zarządu Rejonowego PZERiI w Giżycku. Reprezentujący Zarząd Rejonowy Marianna Maculewicz i Lucjan Pyciak udekorowali zasłużonych w pracy na rzecz Związku przyznanymi przez Zarząd Główny Złotymi Odznakami Honorowymi PZERiI, a byli to: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Karpiński oraz Cecylia Lotkowska. W części artystycznej zaprezentowali się członkowie Kół terenowych z Rynu oraz Miłek, przeprowadzono szereg zabaw i konkursów oraz zaprezentowano wytwory rękodzieła artystycznego. Dalsza część spotkania upłynęła przy poczęstunku i zabawie tanecznej oraz na serdecznych rozmowach, wspomnieniach i wspólnym śpiewaniu piosenek biesiadnych.