.

Serdecznie witamy na stronie
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy w Giżycku.

Strona adresowana jest przede wszystkim do emerytów, rencistów i inwalidów zrzeszonych w PZERiI. Wyznaczono jej szczególne zadanie związane z integracją środowiska oraz aktywizacją członków Związku do udziału w życiu publicznym.

Za pośrednictwem tej strony chcemy dotrzeć do swoich koleżanek i kolegów z ofertą obrony szeroko rozumianych interesów środowiska emeryckiego oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem spraw socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz propagowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie oraz właściwych postaw obywatelskich i etycznych.

Chcemy kolegom i koleżankom zapewnić w miarę ich kwalifikacji i sił zdrowotnych możliwość działalności zawodowej i społecznej. Utworzona w marcu 2016r. strona internetowa stwarza szansę do umacniania więzi koleżeńskich.

Dziękujemy za odwiedziny