POWITANIE LATA

Tradycyjne spotkanie integracyjne seniorów organizowane przez Zarząd Rejonowy PZERiI w Giżycku pod hasłem “Powitanie Lata” odbyło się w Lesie Miejskim w sobotę 8 czerwca.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania przez Przewodniczącego Zarządu kol. Jana Łożyńskiego głos zabrali: Burmistrz Giżycka Pani Ewa Ostrowska oraz Z-ca Burmistrza Pan Kamil Wojciechowski, którzy podkreślając rolę organizacji społecznych w działalności na rzecz integracji środowiska seniorów życzyli uczestnikom wielu wrażeń i miłej zabawy. W trakcie spotkania w krótkich występach artystycznych zaprezentowały się zespoły z Klubu Seniora “Mazury” oraz przedstawicielki Koła z Rynu. Równolegle  odbył się pierwszy inauguracyjny turniej gry w Boccia, którego inicjatorem był kol. Zygmunt Raczkowski a sprawnie poprowadził kol. Jerzy Opęchowski.  Zainteresowanie tą formą rozrywki każe przypuszczać, że gra w Boccia wejdzie na stałe do programu naszych plenerowych spotkań. Poczęstunek w postaci kiełbasek z grila oraz smacznej grochówki spotkał się z miłym przyjęciem przez wszystkich uczestników pikniku. Spotkanie upłynęło w  serdecznej atmosferze której dopełnieniem była wesoła zabawa przy dźwiękach muzyki. Kończyliśmy tę plenerową imprezę z nadzieją na ponowne spotkanie za rok. “Powitanie Lata” udało się przeprowadzić przy wsparciu finansowym Burmistrza Giżycka, Wójta Gminy, oraz Starosty Powiatu giżyckiego.