Rejonowy Zjazd Delegatów PZERiI 2013

20 czerwca 2013 roku w Giżyckim Klubie Garnizonowym odbył się Rejonowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów iP1050113 Inwalidów.

Delegaci wybrali władze Oddziału Rejonowego PZERiI w Giżycku.

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja w Zarządzie Oddziału Rejonowego PZERiI
1. Jan ŁOŻYŃSKI Przewodniczący Zarządu i Prezydium Zarządu
2. Piotr STANKIEWICZ Wiceprzewodniczący Zarządu i Prezydium Zarządu
3. Lucjan PYCIAK Wiceprzewodniczący Zarządu i Prezydium Zarządu
4. Marianna MACULEWICZ Skarbnik Zarządu i Prezydium Zarządu
5. Halina ONISZCZUK Sekretarz Zarządu i Prezydium Zarządu
6. Czesława APTAZY Członek Zarządu – Przewodnicząca Klubu Seniora
7. Aleksandra BITTNER Członek Zarządu – Przewodnicząca Koła w Rynie
8. Zofia BRODZIK Członek zarządu – Przewodnicząca Koła w Miłkach
9. Teresa EJSYMONT Członek Zarządu
10. Henryk JURCZYK Członek Zarządu
11. Stefan LEMPIECKI Członek Zarządu
12. Barbara RUTKOWSKA Członek Zarządu – Przewodnicząca Koła w Wydminach
13. Wiktoria SOKOŁOWSKA Członek Zarządu
14. Władysław SZYMBAREWICZ Członek Zarządu
15. Eugenia WRONOWSKA Członek Zarządu – Przewodnicząca Koła w Marcinowej Woli