Obrady Zarządu Rejonowego PZERiI w Giżycku

W piątek 11.12.2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się zebranie Zarządu Rejonowego PZERiI, na którym omówiono działalność Prezydium Zarządu w mijającym roku oraz przedstawiono finansowy i rzeczowy plan pracy na najbliższy rok.Obrady otworzył przewodniczący Jan Łożyński, witając serdecznie jego uczestników oraz zaproszonych gości. Istotnym punktem spotkania było przedstawienie planowanych imprez plenerowych oraz wyjazdów turystycznych i turnusów wypoczynkowo – rehabilitacyjnych. Na zakończenie zebrania odbyła się ożywiona dyskusja, w trakcie której poruszono wiele problemów nurtujących środowisko seniorów.