ZMIANA ADRESU ZARZĄDU REJONOWEGO PZERiI

Zapowiadana zmiana adresu Biura Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów stała się faktem. Od środy 27 lutego 2019 r. urzędujemy w budynku przy ul. Olsztyńskiej 6 w niezmienionych godzinach – środa, czwartek, piątek od 900 do 1300.  Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.