ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu 17 maja 2023 r. w Giżyckim Centrum Kultury o godz. 1000 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI w Giżycku. W programie przewidziano m.in. sprawozdanie z 5-letniej działalności Zarządu Rejonowego oraz wybory nowych władz Związku na kolejną kadencję. Zapraszamy