ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Zarząd Rejonowy PZERiI w Giżycku poszukuje instruktora tańca do prowadzenia Ludowego Zespołu Tanecznego w  Klubie Seniora “Mazury”.  Jednocześnie zapraszamy seniorów lubiących tańczyć do zgłaszania się do Klubu w celu uzupełnienia stanu osobowego zespołu lub utworzenia nowego zespołu tanecznego.