ZALICZKA NA GRECJĘ

Seniorów zapisanych na wyjazd turystyczny do Grecji zapraszamy do Biura Zarządu PZERiI celem dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł do dnia 15 kwietnia b.r.

W związku z dużą ilością chętnych do udziału w planowanym turnusie czas dokonania wpłaty może mieć wpływ na zakwalifikowanie do wyjazdu.