SZABLA KILIŃSKIEGO

Podczas Zjazdu Delegatów Cechów i Spółdzielni  Rzemieślniczych Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku nasz kolega – członek Zarządu PZERiI  Mieczysław Smoleński – został uhonorowany Szablą Kilińskiego – najwyższym odznaczeniem ustanowionym przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Kol. Smoleński  od 16 lat pełni funkcję Starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku. Za działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości wielokrotnie wyróżniany, z wielkim zaangażowaniem działa na rzecz społeczności rzemieślniczej i środowiska seniorów zrzeszonych w naszym Związku. Zarząd Rejonowy PZERiI w Giżycku serdecznie gratuluje wyróżnienia życząc jednocześnie dalszego zaangażowania w pracy na rzecz społeczności zrzeszonej w  Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.