SPOTKANIE INTEGRACYJNE W LESIE MIEJSKIM

W środę 2 czerwca w Lesie Miejskim odbyło się integracyjne spotkanie seniorów zorganizowane przez Zarząd Rejonowy PZERiI oraz Klub Seniora w Giżycku pod hasłem “Światowy Dzień Inwalidy” i “Dzień Matki”.

Po oficjalnym otwarciu spotkania przez Przewodniczącego Związku kol. Jana Łożyńskiego i kol. Jerzego Opęchowskiego głos zabrali: Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, Sekretarz Gminy Dariusz Grygiencza, Dyrektor CPUiIS Ewa Ostrowska i Członek Społecznej Rady Seniorów Woj. Warmińsko-Mazurskiego Henryk Jurczyk, którzy w ciepłych słowach ocenili społeczną działalność organizatorów spotkania i życzyli wszystkim uczestnikom sympatycznej zabawy. W części artystycznej wystąpili: Zespoły wokalne “Belkanto” i “Jarzębiny”, Krystyna Janik i Leszek Zatorski, Staszek Grzanka w towarzystwie miłych Pań z Koła w Miłkach. Poczęstunek z grila, zabawa przy muzyce spotkały się z miłym przyjęciem przez wszystkich uczestników festynu.  Spotkanie sprawnie i z humorem prowadziła kol. Basia Opęchowska. Kończyliśmy tę plenerową imprezę – pierwszą po okresie pandemii – z nadzieją na kolejne spotkania w równie miłej, serdecznej atmosferze.