SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W sobotę 24 września w Lesie Miejskim odbyło się integracyjne spotkanie  z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora zorganizowane przez Klub Seniora “Mazury” oraz Zarząd Rejonowy PZERiI w Giżycku.

Po oficjalnym otwarciu spotkania przez Kol. Czesławę Aptazy głos zabrał Kol. Zygmunt Raczkowski, który w swoim wystąpieniu scharakteryzował sytuację społeczną seniorów i rolę jaką w integracji środowiska odgrywają organizacje społeczne takie jak Związek Emerytów, Klub Seniora, Uniwersytet III Wieku.  Burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz, oraz Starosta Powiatu Mirosław Dżażdżewski w ciepłych słowach ocenili działalność organizatorów i przekazując prezenty życzyli wszystkim uczestnikom spotkania pogody ducha i sympatycznej zabawy. W trakcie spotkania uhonorowano dyplomami z okazji osiągnięcia wieku 80 lat zasłużone członkinie Klubu Seniora, Kol. Jadwigę Winczo i Kol. Elżbietę Krużel. Poczęstunek z grila, zabawa przy muzyce i występy artystyczne spotkały się z miłym przyjęciem przez wszystkich uczestników “biesiady”. Organizatorzy dziękują władzom samorządowym oraz Nadleśnictwu w Giżycku za znaczącą pomoc przy organizacji naszego spotkania. Kończyliśmy naszą plenerową imprezę w dobrych humorach, z nadzieją na kolejne spotkania w równie miłej atmosferze.