RYDZEWO – POWITANIE LATA

Na zaproszenie Zarządu Koła nr 1 w Miłkach w sobotę 17 czerwca uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym pod hasłem “Powitanie lata” zorganizowanym w świetlicy gminnej w Rydzewie.

Otwarcia i powitania zaproszonych gości dokonała Z-ca Przewodniczącego Koła Kol. Janina Knap składając szczególne podziękowania tym wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu spotkania i zapraszając do wspólnej zabawy. Pani Barbara Mazurczyk – Wójt Gminy Miłki – podziękowała Zarządowi Koła za zaangażowanie i pracę na rzecz środowiska seniorów i organizację spotkania integracyjnego życząc wszystkim uczestnikom miłego spędzenia czasu i wielu wrażeń. W części artystycznej wystąpiła grupa wokalna z Miłek oraz przedstawiciele Klubu Seniora w Giżycku i Kół Terenowych w prezentacjach wokalnych i skeczach. Po części oficjalnej smaczny poczęstunek i zabawa przy muzyce uatrakcyjniły spotkanie. Imprezę kończono w dobrych humorach z nadzieją na kolejne spotkania w równie miłej atmosferze.