ROCZNY PLAN DZIAŁANIA

PLAN WYCIECZEK, WYPOCZYNKU i IMPREZ INTEGRACYJNYCH NA ROK 2024

LP Nazwa imprezy Termin Organizator
1. Spotkanie Noworoczne i Jasełkowe styczeń Klub Seniora/ Koła terenowe
2. Dzień Babci i Dziadka styczeń Klub Seniora
3. Zabawy karnawałowe styczeń/luty Klub Seniora/Koła terenowe
4. Walentynki – Bal przebierańców luty Klub Seniora
5. Spotkania z okazji Dnia Kobiet marzec Klub Seniora/Koła terenowe
6. Spotkania Wielkanocne – “Jajeczko” marzec/kwiecień Klub Seniora/Koła terenowe
7. Obchody Światowego Dnia Inwalidy kwiecień/maj Zarząd Rejonowy/Koła teren./Klub Seniora
8. Turnus wypoczynkowy w Kołobrzegu 20 – 27.04.2024 Zarząd Rejonowy
9. Spotkania z okazji Dnia Matki maj Klub Seniora/Koła terenowe
10 Turnus wypoczynkowy w Krynicy Górskiej 27.05.-6.06.2024 Zarząd Rejonowy
11. Czynne uczestniczenie w imprezach organizowanych przez U.M. czerwiec/sierpień Urząd Miasta/Gminy
12. Turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny w Łazach 15 – 28.06.2024 Zarząd Rejonowy
13. Wycieczka do Myszyńca – Kurpiowskie miodobranie – Spływ Krutynią 25.08.2024 Zarząd Rejonowy
14. Turnus wypoczynkowy w Turcji wrzesień Zarząd Rejonowy
15. Grzybobranie wrzesień/listopad Zarząd Rejonowy
16. Turnus wypoczynkowy w Kołobrzegu 28.09.-05.10.2024 Zarząd Rejonowy
17. Wycieczka krajowa (Lublin, Zamość, Sandomierz, Kazimierz D. – 3 dni) wrzesień/listopad Zarząd Rejonowy
18. Wycieczka – Kino/Teatr  październik/grudzień Zarząd Rejonowy
19. Dzień Seniora październik Zarząd Rejonowy/ Klub Seniora/Koła Teren.
20. Zaduszki – wieczór wspomnień listopad Klub Seniora
21. Wieczornica – “Narodowy Dzień Niepodległości” listopad Klub Seniora
22. Zabawa Andrzejkowa listopad Klub Seniora
23. Mikołajki – spotkanie integracyjne grudzień Klub Seniora/Koła terenowe
24. Spotkania Wigilijne grudzień Klub Seniora/Koła terenowe
25. Zabawa Sylwestrowa grudzień Klub Seniora

PRACA CAŁOROCZNA

  • Promowanie pozytywnego wizerunku seniora
  • Pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu aktywności kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej w Kołach Terenowych i Klubie Seniora
  • Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na wsparcie działalności Kół Terenowych i Klubu Seniora
  • Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz społeczności lokalnej
  • Kontynuacja zajęć rehabilitacyjno-rekreacyjnych na pływalni /wiosna – jesień/
  • Promowanie udziału seniorów w zajęciach organizowanych przez Giżycki Uniwersytet Trzeciego wieku
  • Praca w Kołach Zainteresowań – szachowe, brydżowe itp.
  • Współpraca ze środkami masowego przekazu, prowadzenie strony internetowej
  • Udział członków Prezydium Zarządu PZERiI w imprezach organizowanych przez Koła Terenowe i Klub Seniora
  • Utrzymywanie dobrych kontaktów z władzami administracyjnymi miasta, powiatu, gminy i Radą Seniorów w celu usprawnienia współpracy na rzecz środowiska seniorów.