POSIEDZENIE ZARZĄDU REJONOWEGO PZERiI.

W środę 14 grudnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego PZERiI w Giżycku na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Prezydium Zarządu w minionym okresie sprawozdawczym oraz zapoznano obecnych z Planem Działalności finansowym i merytorycznym na rok bieżący. W trakcie posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego członka Zarządu Kol. Władysława Szymbarewicza. W związku z rezygnacją Kol. Zofii Brodzik  z funkcji Przewodniczącej Koła w Miłkach Przewodniczący Kol. Jan Łożyński w imieniu Zarządu podziękował wspomnianej Koleżance za zaangażowanie w pracy na rzecz Koła wręczając jej okolicznościowy Dyplom i kwiaty. Na wakujące miejsca w składzie Zarządu związku powołano Kol. Zygmunta Raczkowskiego oraz Kol. Zbigniewa Sadoś.  

Ramowy Plan działalności Związku na rok 2017 zamieszczono w zakładce “Ogłoszenia”.