Posiedzenie Zarządu – 6.03.2015r.

W dniu 6 marca 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego PZERiI.W czasie posiedzenia podsumowano miniony rok, przedstawiono plan zamierzeń na rok bieżący, przeprowadzono rzeczową dyskusję której celem było wypracowanie metod współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi.