PLAN PRACY NA 2022 ROK

PLANOWANE FORMY DZIAŁALNOŚCI W ODDZIALE REJONOWYM w 2022r.

LP ZAMIERZENIE REALIZACJA TERMIN
1. Zajęcia rehabilitacyjne /pływanie/ na basenie Zarząd Rejonowy cały rok
2. Obchody 25-lecia działalności Klubu Seniora “Mazury” Zarząd Rejonowy / Klub Seniora kwiecień / maj
3. Obchody Światowego Dnia Inwalidy Zarząd Rejonowy maj
4. Turnus wypoczynkowy w Krynicy Górskiej Zarząd Rejonowy 2 – 12 czerwiec
5. Wyjazd na miodobranie do Myszyńca Zarząd Rejonowy 28 sierpień
6. Wycieczka turystyczna Puławy-Kazimierz Dolny-Nałęczów- Lublin Zarząd Rejonowy sierpień
7. Wycieczka na grzybobranie Zarząd Rejonowy wrzesień / październik
8. Turnus turystyczno – wypoczynkowy w Rumunii – 10 dni Zarząd Rejonowy wrzesień
9. Pożegnanie lata – dzień Seniora Zarząd Rejonowy / Koła Terenowe październik
10. Turnus wypoczynkowy w Kołobrzegu Zarząd Rejonowy październik
11. Przegląd Zespołów Artystycznych / Obchody Dnia Niepodległości Zarząd Rejonowy – Koła Terenowe listopad
12. Wyjazd do Teatru – Olsztyn / Białystok Zarząd Rejonowy wg. repertuaru

Realizacja planowanych zamierzeń uwarunkowana jest sytuacją epidemiczną w kraju

Bliższe informacje na temat realizacji planowanych zamierzeń można uzyskać w Biurze Zarządu w godzinach urzędowania.

PRACA CAŁOROCZNA

  • Pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu aktywności kulturalnej i rekreacyjnej Kół Terenowych i Klubu Seniora
  • Pomoc w pozyskiwaniu środków na wsparcie ich poczynań
  • Współpraca ze środkami masowego przekazu
  • Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami
  • Udział w zajęciach organizowanych przez GUTW
  • Inicjowanie i współudział z GUTW w organizacji spotkań i pogadanek z ciekawymi osobami z zakresu zdrowego trybu odżywiania, profilaktyki itp.