“JAJECZKO 2016”

Nadejście wiosny to znakomita okazja do integracji środowiska, wspólnej zabawy na spotkaniu organizowanym tradycyjnie pod znamienną nazwą “Wielkanocne Jajeczko”.

WIELKANOC 2016 r.

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Nadziei budzącej się do życia wiosną, nowych począt12033120_1151590091541138_64040986383305046_n-300x240-1ków, żółtych żonkili,

tęczowej radości oraz pogodnego nastroju

wszystkim sympatykom i członkom PZERiI

     życzy Zarząd

.

Serdecznie witamy na stronie
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy w Giżycku.

Strona adresowana jest przede wszystkim do emerytów, rencistów i inwalidów zrzeszonych w PZERiI. Wyznaczono jej szczególne zadanie związane z integracją środowiska oraz aktywizacją członków Związku do udziału w życiu publicznym.

Za pośrednictwem tej strony chcemy dotrzeć do swoich koleżanek i kolegów z ofertą obrony szeroko rozumianych interesów środowiska emeryckiego oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem spraw socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz propagowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie oraz właściwych postaw obywatelskich i etycznych.

Chcemy kolegom i koleżankom zapewnić w miarę ich kwalifikacji i sił zdrowotnych możliwość działalności zawodowej i społecznej. Utworzona w marcu 2016r. strona internetowa stwarza szansę do umacniania więzi koleżeńskich.

Dziękujemy za odwiedziny