KORONAWIRUS – ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zagrożeniami epidemiologicznymi , które są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, Zarząd główny PZERiI nakazał odwołanie wszystkich spotkań i imprez związkowych do końca kwietnia bieżącego roku.  Jednocześnie zgodnie z sugestią Zarządu Głównego naszego Związku wprowadzamy zmianę organizacji pracy naszego biura – dyżury pełnione będą raz w tygodniu tylko dla załatwienia pilnych spraw, dyżur będzie pełniony w każdy czwartek  w godzinach 1000 – 1200