OSTATNIE POŻEGNANIE

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Basi Wójcik , przez lata z wielkim zaangażowaniem działającej na rzecz integracji środowiska seniorów w Kole Nr 4 w Marcinowej Woli. Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i bliskim składa Zarząd Rejonowy PZERiI w Giżycku.

 

a