Myszyniec – 30.08.2015r. – „Kurpiowskie miodobranie”

W ostatnią niedzielę sierpnia gościliśmy w Myszyńcu na „Kurpiowskim miodobraniu”. W drodze powrotnej podziwialiśmy uroki Krutyni uczestnicząc w spływie łodziami.