MARCINOWA WOLA – WYBORY ZARZĄDU

Mija kolejne 5 lat kadencji Zarządu Koła Nr 4  PZERiI w Marcinowej Woli, w związku z tym 24 listopada odbyło się Zebranie sprawozdawczo – wyborcze podsumowujące działalność Koła w minionym okresie i wybór nowych władz. 

Sprawozdanie merytoryczne przedstawiła ustępująca Przewodnicząca Koła Kol. Eugenia WRONOWSKA. Na wniosek członków Koła w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano dotychczasowy Zarząd na kolejną kadencję:

  • Eugenia WRONOWSKA – Przewodnicząca;
  • Jan WÓJCIK – Z-ca Przewodniczącej;
  • Janina PIASECKA – Sekretarz.

Przeprowadzony wybór jest dowodem zaufania seniorów – członków Koła – do ustępujących władz, jest również oczekiwaniem na kontynuację efektywnej działalności Zarządu Koła na rzecz integracji środowiska seniorów.  

Delegatem na Zjazd Rejonowy PZERiI w Giżycku została wybrana Kol. Eugenia WRONOWSKA.