KOŁOBRZEG – wiosna 2020

Uczestnikom wyjazdu na turnus wypoczynkowy do Kołobrzegu w terminie 28.03.-4.04.2020r. przypominam o wpłacaniu pozostałej części opłaty pobytowej. Wpłaty należy dokonać do 29 lutego 2020r. Zapraszamy do Biura Zarządu ul. Olsztyńska 6A w dniach: środa; czwartek; piątek w godz. 900 – 1300 .