KOŁOBRZEG – JESIEŃ 2023

Uczestników planowanego wyjazdu na turnus wypoczynkowy do Kołobrzegu w terminie 23 – 30 września 2023r. zapraszamy do Biura Zarządu ul. Olsztyńska 6a w dniach urzędowania celem dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 700 zł. na poczet opłaty pobytowej. Wpłaty należy dokonać do dnia 14 lipca 2023r.