DZIEŃ SENIORA 2023

Z okazji Światowego Dnia Seniora Zarząd Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przy współudziale Klubu Seniora zorganizował dla swoich członków zrzeszonych w Miejskiej Organizacji Związkowej i w Kołach Terenowych integracyjną zabawę taneczną.

Zabawa odbyła się  28 października 2023r. w sali bankietowej “Biłas i Synowie”  pod hasłem “Żyj i nie patrz na wiek” – to dewiza emerytów naszych czasów. Przybyłych powitał Przewodniczący Związku kol. Jan Łożyński życząc obecnym dobrej zabawy, a kol. Zygmunt Raczkowski przedstawił w zarysie historię tego międzynarodowego  święta. Imprezę swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Miasta Wojciech Karol Iwaszkiewicz i Wice Starosta Powiatu Mateusz Sieroński, którzy w swoich wystąpieniach przekazali wiele ciepłych, serdecznych słów pod adresem Związku i aktywności jego członków. W części artystycznej wystąpiły “Cyganeczki” dając popis żywiołowości i humoru. Wszechobecna była elegancja i dostojeństwo, ale taniec, śmiech i śpiew królowały na parkiecie, a i przy stolikach radości było wiele. “Wreszcie doczekaliśmy się czasów, że nie ma ludzi starych tylko są SENIORZY” – zdanie to idealnie odzwierciedlało nastrój bawiących się. Zespół muzyczny grał rewelacyjnie – prezentowane melodie przywoływały wspomnienia dawnych lat. I choć nie było zawodowo spełniającego się wodzireja, wielu z potrzeby serca i radości ducha podejmowało inicjatywę wspólnej zabawy, a na szczególne wyróżnienie zasługuje kol. Basia Opęchowska – główna organizatorka i koordynatorka naszego spotkania. Nikt nie myślał o zmęczeniu, ale późnym wieczorem rozeszliśmy się do domów wtapiając się w nocną ciszę otulającą śpiące miasto. Przecież nie mogliśmy niepokoić młodych, którzy wypoczywali po trudach minionego tygodnia. Na koniec należy wspomnieć o wsparciu finansowym z budżetu miasta i powiatu, które  znacząco pomogło w realizacji tego przedsięwzięcia.