DZIEŃ SENIORA

W piątek 19 listopada w restauracji “Zagłoba” w Wydminach miało miejsce wyjątkowe spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Seniora zorganizowane przez członków Kół Terenowych PZERiI z Miłek, Marcinowej Woli  i Wydmin. Na spotkaniu przedstawiciel Zarządu Rejonowego  Kol. Zygmunt Raczkowski udekorował zasłużonych w pracy na rzecz Związku przyznanymi przez Zarząd Główny Złotymi Odznakami Honorowymi PZERiI członków naszego Związku: Zofię Stasiewską, Zofię Hamernik z Koła w Miłkach, oraz Jana Wójcika z Koła w Marcinowej Woli.  W części artystycznej zaprezentowali się członkowie Kół Terenowych z Wydmin, Miłek, Marcinowej Woli i Klubu Seniora w Giżycku. Dalsza część spotkania upłynęła przy smacznym poczęstunku i miłej zabawie.