DYŻURY CZŁONKA WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY SENIORÓW

Członek Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Henryk Jurczyk – reprezentant powiatu giżyckiego – pełni dyżury w każdy ostatni czwartek miesiąca od godz. 1100 do godz. 1200 w siedzibie Oddziału Rejonowego PZERiI w Giżycku ul. Olsztyńska 6A. 

Telefon kontaktowy: 696927021