ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PZERiI zmianie ulega wysokość składki członkowskiej.   Jednocześnie prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowskich do końca bieżącego roku.