ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY 2018

Jak każdego roku tak i w tym Zarząd Rejonowy PZERiI w sobotę 19 maja 2018 r. zorganizował w Lesie Miejskim spotkanie plenerowe z okazji Światowego Dnia Inwalidy połączone z Piknikiem Rodzinnym.

Otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał kol. Zygmunt Raczkowski – Z-ca Przewodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI, który w swoim wystąpieniu przypomniał genezę ustanowienia tego Międzynarodowego Święta oraz zwrócił uwagę na marginalizację i wykluczenia osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie PZERiI z Giżycka, przedstawiciele Kół terenowych z Rynu, Miłek, Marcinowej Woli, Klubu Seniora, mieszkańcy Giżycka oraz zaproszeni goście, wśród których byli: Starosta Powiatu Wacław Strażewicz, Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, Z-ca Burmistrza Roman Łożyński,Wójt Gminy Marek Jasudowicz, przedstawiciel Nadleśnictwa Sławomir Kowalczyk. Po oficjalnym otwarciu Światowego Dnia Inwalidy w części artystycznej zaprezentowały się zespoły wokalne i taneczne:

  • Grupa wokalna “Jarzębiny” z GOKiR w Wilkasach,
  • Zespół taneczny “Cyganeczki” z Klubu Seniora,
  • Grupa Muzyczno – Wokalna “Kristie And Her Friends”.

Ponadto konkursy i zabawy przeprowadziły przedstawicielki z CPUiIS, a grę w Boccia promował kol. Ryszard Krocz i wolontariusze z GUTW. Wszyscy uczestnicy spotkania spędzili czas w miłej i serdecznej atmosferze bawiąc się przy muzyce mechanicznej i poczęstunku wojskową grochówką. Imprezę sprawnie prowadził kol. Zygmunt Raczkowski. 

Sponsorami tego spotkania integracyjnego byli: Wójt Gminy Giżycko i Nadleśnictwo Giżycko.