ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY 2017

                           Jak każdego roku tak i w tym Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w sobotę 10 czerwca 2017 roku zorganizował wspólnie z Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku obchody Światowego Dnia Inwalidy połączone z Piknikiem Rodzinnym.Otwarcia uroczystości w Lesie Miejskim i powitania zaproszonych gości dokonał Jan Łożyński – Przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI, który w swoim wystąpieniu powiedział między innymi, że tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem “Polska krajem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Giżycka, przedstawiciele Kół Terenowych z Wydmin, Rynu i Miłek, Klubu Seniora, Koła Związku Niewidomych, przedstawiciele Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalno – Socjalnego, młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii która zaprezentowała “zdrową żywność”, mieszkańcy Giżycka oraz zaproszeni goście, wśród których byli: Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz,  Z-ca Burmistrza Roman Łożyński, Wójt Gminy Marek Jasudowicz, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Iwona Radzymińska oraz przedstawiciel nadleśnictwa Sławomir Kowalczyk. Po oficjalnym otwarciu Obchodów Światowego Dnia Inwalidy w części artystycznej zaprezentowały się zespoły artystyczne:

  • Grupa wokalna “Jarzębiny” z GOKiR w Wilkasach;
  • Zespół “Kalina” z Miłek;
  • Zespół wokalny Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej;
  • Zespół taneczny “Cyganeczki” z Klubu Seniora.

Ponadto konkursy i zabawy przeprowadziły przedstawicielki Koła Nr 2 z Rynu oraz Pani Marzena z CPUiIS, a grę w Boccia promował Ryszard Krocz. Wszyscy zebrani spędzili czas w miłej i serdecznej atmosferze przy kawie i poczęstunku z grila. Imprezę sprawnie prowadziła Pani Ewa Ostrowska.

Sponsorami tego spotkania integracyjnego byli: Burmistrz Miasta, Starosta Powiatu, Dyrektor CPUiIS, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej “Budowlani”.