SPOTKANIE INFORMACYJNE – KOŁOBRZEG 2023

Uczestników turnusu wypoczynkowego w Kołobrzegu wyjeżdżających w dniu 22.04.2023r. zapraszamy na spotkanie informacyjne w Biurze Zarządu ul. Olsztyńska 6a w dniu 19.04.2023r. o godz. 1100 . Spotkanie organizowane jest w celu przekazania informacji o czasie i miejscu wyjazdu, warunków pobytowych w Ośrodku Chalkozyn oraz rozlosujemy miejsca w autokarze.